top of page

Polityka prywatności

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie BTA GERTIS Marek Makowski, Świdry 11, 11-500 Giżycko, NIP – 845-181-00-18, REGON – 280123725, (dalej: „my”).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: BTA GERTIS Marek Makowski, Świdry 11, 11-500 Giżycko
przez formularz kontaktowy

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie (np. w ramach formularza rejestracyjnego). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 1. realizacji umów w zakresie usług szkoleniowych w zakresie szkoleń żeglarskich i motorowodnych, czarteru jachtu oraz innych oferowanych przez nas usług turystycznych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 2. realizacji obowiązków wobec Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w związku z kształceniem ustawicznym w formach pozaszkolnych, ponieważ zobowiązani jesteśmy do przechowywania danych na podstawie odrębnych przepisów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 3. realizacji obowiązków wobec Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z przeprowadzanymi przez nas egzaminami na stopnie żeglarskie i motorowodne, ponieważ zobowiązani jesteśmy do przechowywania danych na podstawie odrębnych przepisów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu, zwłaszcza pod kątem produktów i usług, którymi możecie być zainteresowani) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Wami umową lub przetwarzaniem Waszych danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane w celu:

 • wykonania umowy/umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia,

 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

Ochrona interesu Klientów

 

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,

 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Przekazywanie danych innym podmiotom

 

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy. W przypadku takiego przekazania, Administrator zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

 

Zautomatyzowane przetwarzanie

Informujemy, że Twoich danych osobowych nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany.

Jedyne dane, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany to pliki cookies (tzw. “ciasteczka”).

Cookies („ciasteczka”) są to pojedyncze małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji z nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Pliki Cookies używane na stronie www.obozy-zeglarskie.pl umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkowników. Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania naszej witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na naszej witrynie.

 

Używamy plików Cookies:

 • sesyjnych – pozostają one na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej, wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub wylogowania,

 • stałych – pozostają one na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika naszego serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookies wykorzystywane przez firmy współpracujące z BTA Gertis Marek Makowski stosują własną polityką prywatności.

 

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika.

 

Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawił się stosowny komunikat. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania naszego serwisu.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

BTA Gertis Marek Makowski
Świdry 11, 11-500 Giżycko

biuro: Ekomarina Giżycko ul. Dąbrowskiego 14, 11-500 Giżycko

NIP: 845-181-00-18
Regon: 280123725 
VAT EU: PL8451810018
Wpis do ewidencji: 7934/06-06-06
Zezwolenie turystyczne: 10/2006

 

Skontaktuj się z nami!

Administratorem podawanych danych osobowych jest właściciel strony – BTA Gertis Marek Makowski, Świdry 11, 11-500 Giżycko. Dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji w wybranym temacie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Wiadomość została wysłana!

stopka_UE.jpg
bottom of page