Gertis - Biuro Turystyki Aktywnej

RU       RU       PL

Dotacje UE

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Tytuł projektu: Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku

Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej “Gertis” Marek Makowski

 

Główny cel projektu: Celem głównym projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej “Gertis” Marek Makowski”, a tym samym bezpośrednio wzrost konkurencyjności BTA “Gertis” oraz pozostałych podmiotów partnerskich. Stworzenie pakietów usług w ramach projektu oznaczać będzie większą rozpoznawalność marek wszystkich partnerów, a co za tymidzie, częstszy wybór ich oferty przez klientów.

 

Całkowita wartość projektu: 1.999.398,63 zł

Kwota dofinansowania UE: 1.137.869,14 zł

 

Nazwa Lidera: Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej “Gertis”
Partnerzy: Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND; VIRGA Marcin Krzywonos; Konrad Baraszkiewicz Usługi Żeglarskie